Cílem války není padnout za vlast,ale donutit ty parchanty, aby padli za tu svou.

Skvělý script, který se určitě hodí.


Script Bombing.sqs

; Bombardovani od Celoushe
; Vyhrazena jmena: pozice_bomb, bombarduj_misto a grid
Prosim nevyuzivejte.
;*************** Nastavení parametrů bombardování ********** _plus = 0
_pocet_bomb = 30
_rozptyl = 50
_prodleva_bomb = 0.5
_odezva = 2
; Možné střelivo
; Heat73,Heat105,Heat120,Heat125,Shell73,Shell105,Shell120,Shell125, (AT3,RPG,LAW,CarlGustav,Hellfire nedoporučuji)
_typ_streliva = "Shell125"

;*************************************************
?(cinnost): TitleText [Localize "STR_CINNOST","PLAIN",0.3]; Exit
bombarduj_misto = false
Hint "Vyber místo na mapě kliknutím"
onMapSingleClick {pozice_bomb=_pos;bombarduj_misto=true;}

cinnost = True
#cekani
~0.01
?(!bombarduj_misto): goto "cekani"

[pozice_bomb select 0,pozice_bomb select 1] exec "Grid.sqs"
~0.5
Hint format["Cílová oblast = %1",grid]
Player Say "Podpora"
TitleText [Format [Localize "STR_PODPORA",grid], "PLAIN DOWN",0.6]
~1.5
#MLUV
_souradnice = vyber Select _plus
Player Say _souradnice
_plus = _plus + 1
?(_plus < Count vyber): GoTo "MLUV"
~7
TitleText [Localize "STR_PODPORA2","PLAIN DOWN",0.6]
car Say "Podpora2"
~4
Hint "Dělostřelecká podpora"

#bombuj
_x = random _rozptyl
_y = random _rozptyl
_a = random 2
?(_a>=1): _x = -_x
_a = random 2
?(_a>=1): _y = -_y

_typ_streliva CamCreate [(pozice_bomb select 0)+_x,(pozice_bomb select 1)+_y,1]
_pocet_bomb = _pocet_bomb - 1
~_prodleva_bomb
?(_pocet_bomb>0): goto "bombuj"

~_odezva

Hint "Konec dělostřelecké podpory"
cinnost = False

Exit


Toto patří do souboru Grid.sqs

Pro neznalé: slouží k vypsání souřadnic.

; Vyrobil Jezuro
; Upravil Celoush
;**********************

vyber = []
_x = _this select 0
_y = _this select 1

_ctverecvx = (_x / 1280)

? ((_ctverecvx > 0) && (_ctverecvx <= 1)) : _pisv = "A"; vyber = vyber + ["a"]; goto "Dal1"
? ((_ctverecvx > 1) && (_ctverecvx <= 2)) : _pisv = "B"; vyber = vyber + ["b"]; goto "Dal1"
? ((_ctverecvx > 2) && (_ctverecvx <= 3)) : _pisv = "C"; vyber = vyber + ["c"]; goto "Dal1"
? ((_ctverecvx > 3) && (_ctverecvx <= 4)) : _pisv = "D"; vyber = vyber + ["d"]; goto "Dal1"
? ((_ctverecvx > 4) && (_ctverecvx <= 5)) : _pisv = "E"; vyber = vyber + ["e"]; goto "Dal1"
? ((_ctverecvx > 5) && (_ctverecvx <= 6)) : _pisv = "F"; vyber = vyber + ["f"]; goto "Dal1"
? ((_ctverecvx > 6) && (_ctverecvx <= 7)) : _pisv = "G"; vyber = vyber + ["g"]; goto "Dal1"
? ((_ctverecvx > 7) && (_ctverecvx <= 8)) : _pisv = "H"; vyber = vyber + ["h"]; goto "Dal1"
? ((_ctverecvx > 8) && (_ctverecvx <= 9)) : _pisv = "I"; vyber = vyber + ["i"]; goto "Dal1"
? ((_ctverecvx > 9) && (_ctverecvx <= 10)) : _pisv = "J"; vyber = vyber + ["j"]; goto "Dal1"
Grid = "Xx99"; exit


#Dal1
_ctverecmx = (_x / 128)

? (_ctverecmx <= 10) : goto "VyhodnotPis"

_ctverecvx = (_ctverecvx - (_ctverecvx % 1))
_ctverecmx = (_ctverecmx - (_ctverecvx * 10))

#VyhodnotPis
? (_ctverecmx <= 1) : _pism = "a"; vyber = vyber + ["a"]; goto "Dal2" 
? ((_ctverecmx > 1) && (_ctverecmx <= 2)) : _pism = "b"; vyber = vyber + ["b"]; goto "Dal2"
? ((_ctverecmx > 2) && (_ctverecmx <= 3)) : _pism = "c"; vyber = vyber + ["c"]; goto "Dal2"
? ((_ctverecmx > 3) && (_ctverecmx <= 4)) : _pism = "d"; vyber = vyber + ["d"]; goto "Dal2"
? ((_ctverecmx > 4) && (_ctverecmx <= 5)) : _pism = "e"; vyber = vyber + ["e"]; goto "Dal2"
? ((_ctverecmx > 5) && (_ctverecmx <= 6)) : _pism = "f"; vyber = vyber + ["f"]; goto "Dal2"
? ((_ctverecmx > 6) && (_ctverecmx <= 7)) : _pism = "g"; vyber = vyber + ["g"]; goto "Dal2"
? ((_ctverecmx > 7) && (_ctverecmx <= 8)) : _pism = "h"; vyber = vyber + ["h"]; goto "Dal2"
? ((_ctverecmx > 8) && (_ctverecmx <= 9)) : _pism = "i"; vyber = vyber + ["i"]; goto "Dal2"
? ((_ctverecmx > 9) && (_ctverecmx <= 10)) : _pism = "j"; vyber = vyber + ["j"]

;========================================================

#Dal2
_ctverecvy = (_y / 1280)

? ((_ctverecvy > 0) && (_ctverecvy <= 1)) : _cis1 = "9"; vyber = vyber + ["devet"]; goto "Dal3"
? ((_ctverecvy > 1) && (_ctverecvy <= 2)) : _cis1 = "8"; vyber = vyber + ["osm"]; goto "Dal3"
? ((_ctverecvy > 2) && (_ctverecvy <= 3)) : _cis1 = "7"; vyber = vyber + ["sedm"]; goto "Dal3"
? ((_ctverecvy > 3) && (_ctverecvy <= 4)) : _cis1 = "6"; vyber = vyber + ["sest"]; goto "Dal3"
? ((_ctverecvy > 4) && (_ctverecvy <= 5)) : _cis1 = "5"; vyber = vyber + ["pet"]; goto "Dal3"
? ((_ctverecvy > 5) && (_ctverecvy <= 6)) : _cis1 = "4"; vyber = vyber + ["ctyri"]; goto "Dal3"
? ((_ctverecvy > 6) && (_ctverecvy <= 7)) : _cis1 = "3"; vyber = vyber + ["tri"]; goto "Dal3"
? ((_ctverecvy > 7) && (_ctverecvy <= 8)) : _cis1 = "2"; vyber = vyber + ["dva"]; goto "Dal3"
? ((_ctverecvy > 8) && (_ctverecvy <= 9)) : _cis1 = "1"; vyber = vyber + ["jedna"]; goto "Dal3"
? ((_ctverecvy > 9) && (_ctverecvy <= 10)) : _cis1 = "0"; vyber = vyber + ["nula"]; goto "Dal3"
Grid = "Xx99"; exit

#Dal3
_ctverecmy = (_y / 128)

? (_ctverecmy <= 10) : goto "VyhodnotCis"

_ctverecvy = (_ctverecvy - (_ctverecvy % 1))
_ctverecmy = (_ctverecmy - (_ctverecvy * 10))

#VyhodnotCis
? (_ctverecmy <= 1) : _cis2 = "9"; vyber = vyber + ["devet"]; goto "Output"
? ((_ctverecmy > 1) && (_ctverecmy <= 2)) : _cis2 = "8"; vyber = vyber + ["osm"]; goto "Output"
? ((_ctverecmy > 2) && (_ctverecmy <= 3)) : _cis2 = "7"; vyber = vyber + ["sedm"]; goto "Output"
? ((_ctverecmy > 3) && (_ctverecmy <= 4)) : _cis2 = "6"; vyber = vyber + ["sest"]; goto "Output"
? ((_ctverecmy > 4) && (_ctverecmy <= 5)) : _cis2 = "5"; vyber = vyber + ["pet"]; goto "Output"
? ((_ctverecmy > 5) && (_ctverecmy <= 6)) : _cis2 = "4"; vyber = vyber + ["ctyri"]; goto "Output"
? ((_ctverecmy > 6) && (_ctverecmy <= 7)) : _cis2 = "3"; vyber = vyber + ["tri"]; goto "Output"
? ((_ctverecmy > 7) && (_ctverecmy <= 8)) : _cis2 = "2"; vyber = vyber + ["dva"]; goto "Output"
? ((_ctverecmy > 8) && (_ctverecmy <= 9)) : _cis2 = "1"; vyber = vyber + ["jedna"]; goto "Output"
? ((_ctverecmy > 9) && (_ctverecmy <= 10)) : _cis2 = "0"; vyber = vyber + ["nula"]

#Output
Grid = (_pisv + _pism + _cis1 + _cis2)

Exit

A to je vše. Případné dotazy směřujte do sekce forum.

 
vytvořil A.J.Rimmer